LAPORAN KEHADIRAN PELAJAR MENGIKUT CAWANGAN
    KOLEJ  SIDANG  KOD KURSUS SAH HADIR TIDAK SAH
HADIR
JUMLAH
HADIR
 
JUMLAH
TIDAK HADIR
 
JUMLAH
GRADUAN
JUMLAH
GRADUAN
% KEHADIRAN
L P L P L P
1 AS SIDANG 1 AB101 3 4 0 0 7 0 62 111 173 4.05
2 AS SIDANG 2 BM118 0 0 0 0 0 0 21 103 124 0
3 AS SIDANG 2 HM111 0 2 0 0 2 0 15 30 45 4.44
4 AS SIDANG 3 CC103 0 1 0 0 1 0 39 13 52 1.92
5 AS SIDANG 3 CC132 0 0 0 0 0 0 7 7 14 0
6 AS SIDANG 3 CT103 1 1 0 0 2 0 15 12 27 7.41
7 AS SIDANG 4 AA101 3 17 0 0 20 0 26 86 112 17.86
8 BG SIDANG 1 AA231 1 1 0 0 2 0 7 22 29 6.9
9 BG SIDANG 2 AB101 11 36 0 0 47 0 177 320 497 9.46
10 BG SIDANG 3 AB108 0 3 0 0 3 0 22 18 40 7.5
11 BG SIDANG 4 AA101 4 26 0 0 30 0 96 208 304 9.87
12 BG SIDANG 4 BM111 0 0 0 0 0 0 83 152 235 0
13 BG SIDANG 4 BM112 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14 BG SIDANG 4 BM114 0 0 0 0 0 0 5 14 19 0
15 BG SIDANG 4 BM117 0 0 0 0 0 0 14 7 21 0
16 BG SIDANG 4 BM119 1 0 0 0 1 0 20 99 119 0.84
17 BP SIDANG 2 CT108 7 11 0 0 18 0 143 116 259 6.95
18 BP SIDANG 3 CC103 8 4 0 0 12 0 53 22 75 16
19 BP SIDANG 3 CT101 0 3 0 0 3 0 9 18 27 11.11
20 BP SIDANG 3 CT103 4 1 0 0 5 0 19 10 29 17.24
21 IP SIDANG 1 CU216 0 1 0 0 1 0 9 11 20 5
22 IP SIDANG 2 CT104 10 12 0 0 22 0 142 95 237 9.28
23 IP SIDANG 3 AB103 4 5 0 0 9 0 56 61 117 7.69
24 KB SIDANG 1 AB101 1 4 0 0 5 0 28 42 70 7.14
25 KB SIDANG 1 AH101 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
26 KB SIDANG 1 AT101 4 8 0 0 12 0 39 83 122 9.84
27 KB SIDANG 2 AS120 0 0 0 0 0 0 19 25 44 0
28 KB SIDANG 3 BE102 0 29 0 1 29 1 5 189 194 14.95
29 KB SIDANG 3 CT101 4 1 0 0 5 0 16 11 27 18.52
30 KB SIDANG 4 AA101 1 3 0 0 4 0 13 33 46 8.7
31 KB SIDANG 4 DN101 0 14 0 0 14 0 26 157 183 7.65
32 KB SIDANG 4 DS102 0 1 0 0 1 0 9 8 17 5.88
33 KL SIDANG 1 AA102 4 16 0 0 20 0 37 108 145 13.79
34 KL SIDANG 1 AA111 1 0 0 0 1 0 29 64 93 1.08
35 KL SIDANG 1 AA112 0 1 0 0 1 0 8 17 25 4
36 KL SIDANG 1 AA211 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
37 KL SIDANG 1 AB107 2 2 0 0 4 0 14 24 38 10.53
38 KL SIDANG 1 AB108 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0
39 KL SIDANG 1 AU201 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
40 KL SIDANG 1 BE101 5 24 0 0 29 0 63 171 234 12.39
41 KL SIDANG 1 BK101 1 3 0 0 4 0 51 85 136 2.94
42 KL SIDANG 1 CC101 7 5 0 0 12 0 86 24 110 10.91
43 KL SIDANG 1 CT101 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
44 KL SIDANG 1 CU200 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
45 KL SIDANG 1 CU203 0 1 0 0 1 0 24 12 36 2.78
46 KL SIDANG 2 AC10 0 0 0 0 0 0 14 19 33 0
47 KL SIDANG 2 CS10 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0
48 KSD SIDANG 1 AB107 7 31 0 0 38 0 68 158 226 16.81
49 KTN SIDANG 1 BK101 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
50 KTN SIDANG 3 AB101 9 11 0 0 20 0 46 75 121 16.53
51 KTN SIDANG 3 AB104 0 1 0 0 1 0 0 1 1 100
52 KTN SIDANG 3 AB107 9 13 0 0 22 0 59 150 209 10.53
53 KTN SIDANG 3 CT102 0 1 0 0 1 0 3 3 6 16.67
54 KTN SIDANG 4 AA101 2 10 0 0 12 0 36 81 117 10.26
55 KTN SIDANG 4 ET101 5 2 0 0 7 0 55 11 66 10.61
56 KTN SIDANG 4 EV101 4 4 0 0 8 0 91 50 141 5.67
57 SP SIDANG 1 AT101 4 2 0 0 6 0 16 32 48 12.5
58 SP SIDANG 1 BK101 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
59 SP SIDANG 2 AB107 2 5 0 0 7 0 44 68 112 6.25
60 SP SIDANG 3 AB101 1 0 0 0 1 0 17 19 36 2.78
61 SP SIDANG 3 BE101 0 3 0 0 3 0 3 28 31 9.68
62 SP SIDANG 4 AA101 2 7 0 0 9 0 14 27 41 21.95
JUMLAH KESELURUHAN 462 1 1992 3329 5321 8.68
 
LAPORAN KESELURUHAN KEHADIRAN
  SIDANG KOLEJ JUMLAH GRADUAN KEHADIRAN GRADUAN JUMLAH KEHADIRAN % KEHADIRAN
L P
1 SIDANG 1 KPTM 733 20 52 72 9.82
2 SIDANG 1 KUPTM KL 799 20 51 71 8.89
3 SIDANG 2 KPTM 1361 30 66 96 7.05
4 SIDANG 3 KPTM 1006 40 77 117 11.63
5 SIDANG 4 KPTM 1422 22 84 106 7.45
JUMLAH KESELURUHAN 5321 132 330 462 8.68
 
LAPORAN KESELURUHAN KEHADIRAN (PECAHAN PROGRAM)
  SIDANG KOD KURSUS JUMLAH GRADUAN KEHADIRAN GRADUAN JUMLAH KEHADIRAN %
KEHADIRAN
L P
1 SIDANG 1 AA102 145 4 16 20 13.79
2 SIDANG 1 AA111 93 1 0 1 1.08
3 SIDANG 1 AA112 25 0 1 1 4
4 SIDANG 1 AA211 3 0 0 0 0
5 SIDANG 1 AA231 29 1 1 2 6.9
6 SIDANG 1 AB101 243 4 8 12 4.94
7 SIDANG 1 AB107 264 9 33 42 15.91
8 SIDANG 1 AB108 11 0 0 0 0
9 SIDANG 1 AH101 2 0 0 0 0
10 SIDANG 1 AT101 170 8 10 18 10.59
11 SIDANG 1 AU201 3 0 0 0 0
12 SIDANG 1 BE101 234 5 24 29 12.39
13 SIDANG 1 BK101 140 1 3 4 2.86
14 SIDANG 1 CC101 110 7 5 12 10.91
15 SIDANG 1 CT101 1 0 0 0 0
16 SIDANG 1 CU200 3 0 0 0 0
17 SIDANG 1 CU203 36 0 1 1 2.78
18 SIDANG 1 CU216 20 0 1 1 5
19 SIDANG 2 AB101 497 11 36 47 9.46
20 SIDANG 2 AB107 112 2 5 7 6.25
21 SIDANG 2 AC10 33 0 0 0 0
22 SIDANG 2 AS120 44 0 0 0 0
23 SIDANG 2 BM118 124 0 0 0 0
24 SIDANG 2 CS10 10 0 0 0 0
25 SIDANG 2 CT104 237 10 12 22 9.28
26 SIDANG 2 CT108 259 7 11 18 6.95
27 SIDANG 2 HM111 45 0 2 2 4.44
28 SIDANG 3 AB101 157 10 11 21 13.38
29 SIDANG 3 AB103 117 4 5 9 7.69
30 SIDANG 3 AB104 1 0 1 1 100
31 SIDANG 3 AB107 209 9 13 22 10.53
32 SIDANG 3 AB108 40 0 3 3 7.5
33 SIDANG 3 BE101 31 0 3 3 9.68
34 SIDANG 3 BE102 194 0 29 29 14.95
35 SIDANG 3 CC103 127 8 5 13 10.24
36 SIDANG 3 CC132 14 0 0 0 0
37 SIDANG 3 CT101 54 4 4 8 14.81
38 SIDANG 3 CT102 6 0 1 1 16.67
39 SIDANG 3 CT103 56 5 2 7 12.5
40 SIDANG 4 AA101 620 12 63 75 12.1
41 SIDANG 4 BM111 235 0 0 0 0
42 SIDANG 4 BM112 1 0 0 0 0
43 SIDANG 4 BM114 19 0 0 0 0
44 SIDANG 4 BM117 21 0 0 0 0
45 SIDANG 4 BM119 119 1 0 1 0.84
46 SIDANG 4 DN101 183 0 14 14 7.65
47 SIDANG 4 DS102 17 0 1 1 5.88
48 SIDANG 4 ET101 66 5 2 7 10.61
49 SIDANG 4 EV101 141 4 4 8 5.67
JUMLAH KESELURUHAN 5321 132 330 462 8.68